Pirkimo sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Jūsų (toliau – Pirkėjo) ir el. parduotuvės Animaciniaiherojai.lt (toliau – Parduotuvė) teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, rengia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją, komentuoja bei vertina prekes ir neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai – Paslaugos).

1.3. Pirkti Parduotuvėje turi teisę:

      1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

      1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

      1.3.3. juridiniai asmenys;

      1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Pirkėjo ir Vitos Monkūnienės (toliau – Pardavėjo) (individualios veiklos nr. 838676). 

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Parduotuvės taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Tokiu būdu Pirkėjas patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.

1.6. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės Taisyklėmis, kurios galioja pirkimo momentu.

1.7. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti, taisyti ar papildyti, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

 

2. PRIVATUMO POLITIKA

2.1. Užsisakyti prekes Parduotuvėje Pirkėjas gali:

      2.1.1. užsiregistruodamas Parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, pristatymo adresas, slaptažodis). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar ištrinti;

      2.1.2. nesiregistruodamas Parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. Taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Parduotuvės pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo būdą ir kitus prekės pristatymui būtinus duomenis.

2.3. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti  bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, Parduotuvės veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi Parduotuvės tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas bet kada gali atsisakyti naujienlaiškio siuntimo.

2.6. Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pardavėjas neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja informacijos apie Pirkėją neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias paslaugas. Tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

2.8. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne mažiau nei 1 (vienerius) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie Parduotuvės naudojantis prisijungimo duomenimis.

2.9. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio perspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.


3. SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes.

3.2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas yra laikomas tuomet, kai Pirkėjas pateikia užsakymą ir el. paštu, kurį nurodė registracijos metu arba prekių užsakymo formoje, gauna laišką, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Pirkėjas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

3.3. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis.

3.4. Kiekviena sutartis sudaryta el. būdu yra saugoma Pardavėjo.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 

4. PREKĖS IR JŲ KAINOS

4.1. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės.

4.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.

4.3. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.

4.4. Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.

4.5. Konkrečių prekių kainos pateiktos eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

4.6. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

4.7. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas pristatymo mokestis. Pirkėjas pats pasirenka jam tinkamą pristatymo būdą.

 

5. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

5.1. Pardavėjas užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes ir nuo gauto pilno apmokėjimo pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje (Gavėjas: Vita Monkūnienė, atsiskaitomoji sąskaita LT60 7300 0101 5520 7221, Swedbank).

5.2. Pirkėjas apmokėti prekes turi ne vėliau kaip po 2 (dviejų) darbo dienų po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip po dviejų darbo dienų po užsakymo patvirtinimo išsiuntimo į nurodytą registracijos anketoje ar prekių užsakymo formoje el. paštą.

5.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

     5.3.1. Per el. bankininkystę. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam Pirkėjo bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta Pirkėjo banko el. bankininkystės sistemoje.

     5.3.2. Per PayPal sistemą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka PayPal mokėjimo sistemai, kadangi visos piniginės operacijos vyksta PayPal sistemoje. 

     5.3.3. Banko padalinyje atlikus išankstinį pavedimą. Komisiniai mokesčiai pagal bankų įkainius. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam Pirkėjo bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko sistemoje.

5.4. Atsiskaitant už prekes „Pavedimu“, Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo el. laiške. Pirkėjui nenurodžius skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ tikslaus užsakymo numerio, Pardavėjas negarantuoja užsakymo įvykdymo.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja suteikti taisyklingą visą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsakytas prekes. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų ar PayPal sistemos, kuriais buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.

 

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas: Kurjeris (LP EXPRESS 24) arba Paštas (AB „Lietuvos paštas“)

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje per 1-14 darbo dienų nuo apmokėjimo už prekes dienos. Taip pat Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių, aplinkybių. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

6.3. Prekės Kurjeriu pristatomos Lietuvos teritorijoje nuo pirmadienio iki penktadienio iš anksto su Pirkėju suderintu laiku.

6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Prekės grąžinamos Pardavėjui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku.

6.5. Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai Pirkėjo atsakomybė.

6.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Kurjeriu patikrinti siuntos būklę, ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, privalo Kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastebėtus trūkumus. Pirkėjas, neatlikęs šių veiksmų prie Kurjerio ar Pardavėjo, neturi teisės reikšti jokių pretenzijų dėl prekių pažeidimų ir Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios dėl to kylančios atsakomybės.

6.7. Pirkėjas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pardavėju telefonu +370 607 31517. Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Pardavėjui per protingą, su Pirkėju suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Pirkėjas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6.8. Pardavėjas suteikia galimybę prekes gauti ir Pirkėjams iš ES (ne Lietuvos teritorijoje). Tokiu atveju Pardavėjas prekes siunčia naudodamasis LT pašto paslaugomis. Siuntas į ES šalis pristatome per 5-20 darbo dienų. Šventiniu laikotarpiu ar į nuošalesnes vietas siuntimas gali trukti ilgiau.

 

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

7.1. Pardavėjas prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str, „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromos naudojant ryšio priemones“, LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.“

7.2. Remiantis 7.1. punkte nurodytais dokumentais, Pirkėjas per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos turi teisę grąžinti Parduotuvėje įsigytą (-as) kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais, užpildęs Parduotuvėje pateiktą grąžinimo formą ir gavus grąžinimo numerį. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

7.3. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.3.1. Prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudojama, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

7.3.2. Prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

7.3.3. Prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis.

7.4. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus pagal 7.2. punktą netenkinamas įsigijus tokias prekes (žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje https://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.):

7.4.1. Pėdkelnės, kojinės gali būti keičiamos ar grąžinamos tik tuo atveju, jei nėra matuotos;

7.4.2. Parfumerija, kosmetiką;

7.4.3. Berniukų, mergaičių apatiniai drabužiai, pižamos, apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai ir pan. dirbiniai;

7.4.4. Kūdikių drabužėliai;

7.4.5. Patalynės reikmenys;

7.4.6. Žaislai, žaidimai.

7.5. Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pristatyta į LP EXPRESS 24 siuntų savitarnos terminalą adresu: Taikos pr. 115 (IKI Žardė).

7.6. Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas ir pirkimą Parduotuvėje įrodantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra).

7.7. Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 14 darbo dienų įsipareigoja informuoti Pirkėją, ar prekė atitiko keitimo/grąžinimo kriterijus. Jei keičiama/grąžinama prekė atitinka 7.3. kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę analogiška tinkama preke arba grąžinti už ją (-as) sumokėtus pinigus.

7.8. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Pardavėjas įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršija keičiamos prekės vertės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą. Pirkėjas gali keisti į prekę, kuri einamuoju momentu yra pateikta pardavimui Parduotuvės asortimente.

7.9. Keičiamų/grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

7.10. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jos trūkumų, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:

7.10.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

7.10.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

7.10.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

7.10.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu Pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino pats Pirkėjas ar trečiųjų asmenų padedamas;  

7.10.5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

7.11. Jei Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Pirkėjas, gavęs grąžinimo numerį, šią prekę kartu su pirkimą Parduotuvėje įrodančiu dokumentu (PVM sąskaita faktūra) turi pristatyti į LP EXPRESS 24 siuntų savitarnos terminalą adresu: Taikos pr. 115 (IKI Žardė). Pardavėjas šiuo atveju įsipareigoja apmokėti prekės siuntimo į LP EXPRESS 24 siuntų savitarnos terminalą paslaugas.

7.12. Pardavėjas visoms prekėms nesuteikia garantijos.

 

8. KOMENTARŲ RAŠYMAS

8.1. Tiek registruotas, tiek neregistruotas Pirkėjas turi teisę rašyti komentarus ir pateikti savo nuomonę apie atitinkamą prekę. Visi pirkėjai gali išsiųsti draugui bet kurios prekės rekomendaciją.

8.2. Komentuodamas  ar siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas įsipareigoja, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga, tiksli ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti trečiųjų asmenų teisių, įstatymų ar kitų teisės reikalavimų. Komentuodamas ir siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų.

8.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu ištrinti ir (ar) koreguoti Pirkėjo patalpintus komentarus.

 

9. TAIKYTINA TEISĖ

9.1.  Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

 

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Animaciniaiherojai.lt: Originali produkcija internetu © 2019 Sprendimas: Internetinių parduotuvių kūrimas